PL
ENG
 • Najnowsza kolekcja
  2019/2020


  Kliknij tu aby zapoznać się z najnowszą kolekcją 2019/2020

  Zobacz więcej
 • Sklep  internetowy

  Zapraszamy • Sierpień
  2019

  Nadchodzące
  wydarzenia  21-22 Sierpia - 2019
  Targi B2B FashionWear (Łódź, Hala Expo)  27-28 Sierpnia - 2019
  Targi MTP - Next Season (Poznań, Hala PCC)


 • Sprzedaż
  hurtowa?


  Rzgów
  C.H. PTAK - Hala D, box 72
  (tel. 723-880-870)


  Tuszyn
  Stoisko F72/73, główna aleja
  (tel. 604-216-779)  Głuchów
  Stary Rynek - Stoisko 22A m 03
  (tel. 604-216-779)


  Łódź
  ul. Rumuńska 46
  (tel. 601-238-334)

 • O nas...

  Informacja na temat firmy

  O nas...
 • Serdecznie zapraszamy do zwiedzania naszej showroom'u, mieszczącego się w siedzibie naszej firmy w Łodzi, przy ul. Rumuńskiej 46."RABIONEK i Wspólnicy Sp. j."

ul. Rumuńska 46,
91-336 Łódź
POLSKA

NIP: 726-26-55-467
REGON: 360261530
KRS: 0000534158

Formularz kontaktowy...Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma RABIONEK i Wspólnicy Sp. j., ul. Jagoszewskiego 31, 91-357 Łódź
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
Informujemy, że firma RABIONEK i Wspólnicy Spółka Jawna realizuje projekty:

1) pn. „Rozwój firmy RABIONEK poprzez promocję na rynkach międzynarodowych” w ramach działania 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wartość projektu 409 800,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 75%. Celem ogólnym projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w programie promocji branży MODA POLSKA i programach promocji o charakterze ogólnym. Projekt ukierunkowany jest na promowanie polskiej marki produktowej RABIONEK poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach i promocję panelu MPG, udział w misji i realizację działań fakultatywnych.

2) pn. „ROZWÓJ EKSPORTU SPÓŁKI RABIONEK POPRZEZ WEJŚCIE NA NOWE RYNKI DOCELOWE” w ramach poddziałania 2.2.1 „Modele Biznesowe MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, wartość projektu 293 070,50 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Celem podstawowym projektu jest rozwój firmy RABIONEK i Wspólnicy Sp. j. poprzez eksport w oparciu o przygotowany model biznesowy dla marki produktowej RABIONEK. Rezultatem projektu będzie eksport na nowe rynki docelowe: FRANCJA i WŁOCHY. Cel zostanie zrealizowany poprzez udziały w targach międzynarodowych w Polsce, udziały w targach zagranicznych i działania promocyjne.

3) RABIONEK I WSPÓLNICY Sp. j. implements a project co-founded by the European Funds entitled „Development of the RABIONEK company through promotion in international markets” (polish project title „Rozwój firmy RABIONEK poprzez promocję na rynkach międzynarodowych”). The aim of the project is to develop the company through export due to its participation in the Promotion Program for Polish Fashion Industry and the promotion of the Polish Product Brand. The amount of funding from the EU: 214 750,00 PLN. The total project amount: 429 500,00 PLN